• Odkryj cyfrowy świat książki

 • Naucz się artystycznego projektowania publikacji

 • Odkryj nowy wymiar widzenia i czytania

 • Poznaj najnowsze technologie w edytorstwie

 • Zostań książkorobem
  (naucz się adiustacji tekstu, korekty, składu)

 • Złam szyfry typografii

 • content
 • content
 • content
 • content
 • content
 • content

Gwarantujemy:

Redakcja i DTP

Zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z procesem wydawniczym (redakcja i korekta tekstu, DTP, projektowanie graficzne).

Wydawnictwo

Poznanie zasad funkcjonowania firmy wydawniczej (organizacja pracy w wydawnictwie, promocja, współczesny rynek książki).

Technologie

Zdobycie umiejętności z zakresu najnowszych technologii w edytorstwie (typografia publikacji elektronicznych, elektroniczne formy promocji publikacji, Open Access, estetyka stron www).

Profesjonalna kadra

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych edytorów i pracowników wydawnictw (redaktorów, korektorów, grafików, drukarzy).

Kwalifikacje

Zdobycie kwalifikacji związanych z edytorstwem, niezbędnych w wykonywaniu zawodów takich jak redaktor, korektor czy operator składu.

Praktyki

Możliwość odbycia praktyk w Wydawnictwie Naukowym UMK.